• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Zemplín Pop 2018
   • 20. 4. 2018
   • Pozývame Vás súťaž spevákov a skupín v 24.4.2018 v MsKS Michalovce od 9.00 do 17. 00 hod.

    Súťažná prehliadka je zameraná na prezentáciu , konfrontáciu a zmapovanie práce pedagógov základných umeleckých škôl v rámci populárnej hudby, nadviazanie nových kontaktov a priateľstiev.

    Súťažné podmienky :

   • Čítať viac
   • 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri Prešovského a Košického Kraja - Krajské kolo
   • 11. 4. 2018
   • Nový úspech našej školy:

    Martina Bálintová: Zlaté pásmo
    Tamara Mikitová: Strieborné pásmo
    Michala Pavlová: Strieborné pásmo
    Kristína Dékányová: Bronzové pásmo

    Súťaž: 10. ročník súťažnej prehliadky v hre na klavíri Prešovského a Košického Kraja
    Kolo: Krajské kolo

   • Čítať viac
   • Prijímacie pohovory na školský rok 2018/2019
   • 9. 4. 2018
   • Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Štefánikova 20, Michalovce v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno - dramatického odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2018/2019 v tomto termíne: 21. máj 2018 - 25. máj 2018 v čase od 13.30 do 17. 00 hod.

   • Čítať viac
   • Vidiečanova Habovka 2018 - Regionálne kolo
   • 27. 3. 2018
   • Nový úspech našej školy:

    Spevácka skupina ZUŠ: Zlaté pásmo
    Detská ľudová hudba ZUŠ: Zlaté pásmo s postupom

    Súťaž: Vidiečanova Habovka 2018
    Kolo: Regionálne kolo


   • Čítať viac
   • Hnúšťanský akord - Celoštátne kolo
   • 27. 3. 2018
   • Nový úspech našej školy:

    4. miesto v B kategórii

    Súťaž: Hnúšťanský akord
    Kolo: Celoštátne kolo

   • Čítať viac
 • Partneri

  Naše poďakovanie patrí spoločnostiam, organizáciám a všetkým, ktorí podporili našu školu a výchovno-vzdelávací proces v nej.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4