• Novinky

  Zistite, čo je nové na našej škole
   • Oznam pre rodičov a žiakov
   • 22. 6. 2018
   • Želáme všetkým našim žiakom a rodičom príjemné prežitie letných prázdnin

    PaedDr. A. Hersteková, riad. ZUŠ a kolektív zamestnancov školy

   • Čítať viac
   • Nová fotogaléria LDO
   • 23. 5. 2018
   • 1.ročník Vinné, pozrite viac v časti LDO

   • Čítať viac
   • Prijímacie pohovory na školský rok 2018/2019
   • 9. 4. 2018
   • Riaditeľka Základnej umeleckej školy, Štefánikova 20, Michalovce v súlade s § 5 ods. 2 a 3 Vyhlášky č. 324/2008 Z z. o základnej umeleckej škole v znení Vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno - dramatického odboru Základnej umeleckej školy pre školský rok 2018/2019 v tomto termíne: dodatočný termín zverejníme v mesiaci august.

   • Čítať viac
   • III. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl - Krajské kolo
   • 15. 5. 2018
   • Nový úspech našej školy:

    Mauricius Tomáš: Bronzové pásmo
    Laura Borovičová: Strieborné pásmo

    Súťaž: III. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl
    Kolo: Krajské kolo


   • Čítať viac
   • 3. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká - Celoštátne kolo
   • 15. 5. 2018
   • Nový úspech našej školy:

    Tamara Mikitová a Martina Bálintová: Strieborné pásmo

    Súťaž: 3. ročník klavírnej súťaže Banskoštiavnické kladivká
    Kolo: Celoštátne kolo


   • Čítať viac
 • Partneri

  Naše poďakovanie patrí spoločnostiam, organizáciám a všetkým, ktorí podporili našu školu a výchovno-vzdelávací proces v nej.
  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4